เทคนิคการหางานอย่างไร ในยุคที่มีการแข่งขันมากขึ้น

หลังจากที่เราเรียนจบมาหมาดๆ ไฟในร่างกายก็กำลังพุ่งพล่าน ดังนั้นการหางานทำให้เร็วที่สุดก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำโดยไว เพื่อให้เรามีความกระตือรือร้นตลอดเวลา แต่เมื่อเราถูกปฏิเสธจากบริษัทต่างๆ หลังจากที่เราเดินเข้าไปสมัครงานมาแล้วนับสิบๆ แห่ง ความภาคภูมิที่ถูกทำลายลง ก็ทำให้ไฟในตัวค่อยๆ มอดดับลงไปเรื่อยๆ แล้วเราจะทำอย่างไรถึงจะได้งานทำในยุคที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้

job-2ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตมากขึ้น และมีบริษัทไม่น้อยเลยที่ใช้การรับสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ดังนั้นเราไม่ควรที่จะพลาดการหางานผ่านเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกและเข้าถึงบริษัทได้ไม่ยากเย็นอีกต่อไป เพียงแค่เรากรอกประวัติส่วนตัวให้น่าสนใจลงเว็บไซต์หางาน จากนั้นเมื่อเราค้นหางานที่ถูกใจแล้วก็กดสมัครงาน และรอให้บริษัทเรียกไปสัมภาษณ์หรือบางบริษัทอาจขอให้เราส่งเอกสารไปทางอีเมล์ได้เลย และการส่ง Resume ไปยังบริษัทนั้น เราก็ควรที่จะส่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป แม้ว่าทางบริษัทเหล่านั้นจะไม่ได้ร้องขอก็ตามที
อย่างไรก็ตามเราไม่ควรลืมที่จะพรีเซ้นตัวเอง ให้ตรงกับงานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่การพรีเซ้นตัวเองนั้นต้องเน้นไปที่มีประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสุดท้ายนี้การจะหางานได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นหลักว่าเราจะสามารถหาจุดเด่นอะไรมาดึงดูดให้บริษัทเหล่านั้นรับเราเข้าทำงาน และเราต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่สำคัญกว่าวุฒิการศึกษาคือ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่มที่เราต้องมีให้มากที่สุด