เลือกเครื่องช่วยฟังแบบไหนที่เหมาะกับตัวเรา

การมีความบกพร่องทางการได้ยินค่อนข้างจะส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตไม่มากก็น้อย ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยคนนั้นๆ ได้ยินมากเหลือน้อยเพียงไร ทำให้การใช้เครื่องช่วยฟังจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ป่วย เพื่อให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างปรกติ ราบรื่นและสามารถพึงพาตัวเองได้ โดยไม่รบกวนผู้อื่นแต่อย่างใด และในปัจจุบันนี้เครื่องช่วยฟังนั้นมีอยู่ด้วยกันหากหลายแบบ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะกับตัวเรามากที่สุด และการเลือกเครื่องช่วยฟังก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นอายุ ระดับการได้ยินของแต่ละบุคคล โดยเราสามารถเข้ารับการตรวจเช็คได้ เนื่องจากว่าบางคนนั้นอาจสามารถรักษาให้ได้โดยการผ่าตัดหรือทานยา ทำให้ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟังเสมอไป นอกจากนี้เครื่องช่วยฟังยังมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น แบบกล่อง ซึ่งเครื่องช่วยฟังแบบนี้จะเป็นเครื่องช่วยฟังที่มีราคาถูก และคุณภาพการใช้งานที่ต่ำ อีกทั้งยังมีสายเกะกะเวลาใช้งาน เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงที่ไม่เป็นธรรมชาติ ถัดมาคือ แบบทัดหลังหู เครื่องช่วยฟังแบบนี้สามารถตัดเสียงรบกวนได้และไม่เกะกะเวลาใช้งาน มีราคาที่เหมาะสมไม่แพงเกินไปและไม่ถูกจนเกิน แต่ไม่เหมาะกับผู้ที่ใส่แว่นตา และแบบสุดท้ายคือ แบบใส่ในช่องหู แบบนี้จะได้รับความนิยมมากที่สุด มีคุณภาพเสียงที่ดี แต่อย่างไรก็ตามไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีสภาวะการได้ยินน้อย กระนั้นแม้ว่าเครื่องช่วยฟังเหล่านี้สามารถใช้งานได้กับเฉพาะผู้ป่วยที่ยังคงได้ยินเสียงบ้างเล็กน้อย หรือหูตึง และหากผู้บกพร่องทางการได้ยินคนนั้นๆ มีสภาวะที่หูหนวกไปแล้วเครื่องช่วยฟังก็จะไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย